ข้อมูลเทศบาล
· ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· ข้อมูลพื้นฐาน
· อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
· นโยบายของผู้บริหาร
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ติดต่อเทศบาล
แผนฯ/เทศบัญญัติ
· แผนพัฒนาสามปี
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการดำเนินงาน
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริการประชาชน
 แจ้งเหตุ/รับเรื่องราวร้องทุกข์
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของเทศบาล
· การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
· การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
· ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลิงค์ของเรา

ส่งต่อให้เพื่อน
เช็คอีเมล์เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
ค้นหา


ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
 สนง.คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
 สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
 รวมเว็บไซท์หน่วยงานราชการ
ดวงท่านวันนี้

อัพเดทข่าวล่าสุด

5 ข่าวล่าสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รูปภาพ จำนวน 1 รูป24 ก.ค. 2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รูปภาพ จำนวน 4 รูป10 ก.ค. 2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รูปภาพ จำนวน 2 รูป10 ก.ค. 2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รูปภาพ จำนวน 5 รูป10 ก.ค. 2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รูปภาพ จำนวน 7 รูป10 ก.ค. 2558
อ่านทั้งหมด


ข่าวของเรา

  • ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวประกาศจากเทศบาล
 สำรวจข้อมูลประวัติราษฏรบ้านห้วยวาด ฮิต 6 รูป
คลิกแสดงรูปภาพนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นำคณะออกสำรวจข้อมูลประวัติราษฏรบ้านห้วยวาด สาขาหมู่ที่ 1บ้าทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง
อ่าน (93)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ... ฮิต 2 รูป
คลิกแสดงรูปภาพโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค 2555
อ่าน (465)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 งานราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิ... ฮิต 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ...
อ่าน (318)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 400 ล้านกล้า 80 พรรษา ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 400 ล้านกล้า 80 พรรษา วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. บ้านทุ้งฮ่าง ม.1 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อ่าน (310)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการปลูกหญ้าแฟกพระเกียรติพระบรมโอราสาธิราชสยามก... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพโครงการปลูกหญ้าแฟกพระเกียรติพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 28 ก.ค 2555 โดยเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง
อ่าน (318)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 แผนผังสถานที่สอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ฮิต 1 รูป
คลิกแสดงรูปภาพแผนผังสถานที่สอบภาค ก. และภาค ข. ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อ่าน (821)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แผนที่เดินทางมายังเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพแผนที่เดินทางมายังเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อ่าน (1606)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันกา... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖
อ่าน (936)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 หนังสืออนุญาตให้ไปสอบแข่งขันจากผู้บังคับบัญชา ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพหนังสืออนุญาตให้ไปสอบแข่งขันจากผู้บังคับบัญชา
อ่าน (680)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556
อ่าน (2765)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแ... ฮิต 7 รูป
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (735)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (364)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. และภาค ข. ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมก
อ่าน (1522)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศห้องสอบภาค ก. และภาค ข. ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง แจ้งอาคารสอบ ห้องสอบ ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (887)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเรื่อง วิธีปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอ... ฮิต 3 รูป
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง วิธีปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการสอบของผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (811)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ตำแหน่งงาน(จัดหางานลำปาง)

 


ข่าวรับสมัครงานเว็บบอร์ด-กระดานข่าวล่าสุด

กระดานข่าว เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
กระดาน

 เว็บบอร์ดของเรา
    เข้าเว็บบอร์ดคลิกที่นี่เลยค่ะ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ชื่นชมและขอบคุณ 0 Anonymous 1086 Anonymous เมื่อวันที่ 01/08/2011 เวลา 15:33 น.
 รายงาน-ปรับปรุงเว็บ (20-01-2553) 0 admin 1124 admin เมื่อวันที่ 20/01/2011 เวลา 07:38 น.
 รายงาน-ปรับปรุงเว็บ (17-01-2553) 1 Anonymous 1082 Anonymous เมื่อวันที่ 17/01/2011 เวลา 21:35 น.
กระทู้ 3 | กระทู้และตอบ 4 | เข้าชม 3292 | ตอบ 1 | สมาชิก  20
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]ผู้บริหาร
นายถวิล กุญชร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันท์ชัย
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักปลัดฯ
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ
  หนังสือรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  หนังสือมอบอำนาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้โอนเงินเบี้ยยังชีพ
  หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสิดการเบี้ยความพิการ
  หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบขอหนังสือรับรอง
  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจ
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16
คำแนะนำ: 3
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
Lottery
ตรวจผลรางวัล


เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ 054-380566 โทรสาร 054-380566 ต่อ 16
E-Mail : 6520605@thailocaladmin.go.th