ข้อมูลเทศบาล
· ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· ข้อมูลพื้นฐาน
· อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
· นโยบายของผู้บริหาร
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ติดต่อเทศบาล
บริการประชาชน
 แจ้งเหตุ/รับเรื่องราวร้องทุกข์
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของเทศบาล
· การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
· การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
· ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนฯ/เทศบัญญัติ
· แผนพัฒนาสามปี
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการดำเนินงาน
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลิงค์ของเรา

ส่งต่อให้เพื่อน
เช็คอีเมล์เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
ค้นหา


ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
 สนง.คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
 สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
 รวมเว็บไซท์หน่วยงานราชการ
ดวงท่านวันนี้

ข่าวของเรา

  • ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวประกาศจากเทศบาล
 การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบา... มาใหม่ ฮิต 14 รูป
คลิกแสดงรูปภาพด้วยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีการเผาทำลาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำล
อ่าน (142)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25... มาใหม่ ฮิต 30 รูป
คลิกแสดงรูปภาพด้วยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เปิดโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
อ่าน (98)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ การสานกระเป๋าด้วยเส้นพ... ฮิต 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ
อ่าน (127)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ร่วมถวายทานสลากภัต ณ วัดพระธาตุมหาโปน ฮิต 3 รูป
คลิกแสดงรูปภาพคณะเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาชาวบ้านแจ้คอนหมู่ 2 ร่วมถวายทานสลากภัต ณ วัดพระธาตุมหาโปน
อ่าน (70)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรร... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีนายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์นำ้
อ่าน (81)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่่อง การค... มาใหม่ ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (70)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... มาใหม่ ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (89)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประ... มาใหม่ ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (ประกาศใช้วันที่ 21 กรกฎาคม 2558)...
อ่าน (87)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประ... มาใหม่ ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพเรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
อ่าน (89)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (98)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (84)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มี... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (103)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแ... ฮิต 7 รูป
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (818)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (437)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. และภาค ข. ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมก
อ่าน (1610)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ตำแหน่งงาน(จัดหางานลำปาง)

 


ข่าวรับสมัครงานผู้บริหาร
นายถวิล กุญชร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันท์ชัย
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักปลัดฯ
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ
  หนังสือรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  หนังสือมอบอำนาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้โอนเงินเบี้ยยังชีพ
  หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสิดการเบี้ยความพิการ
  หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบขอหนังสือรับรอง
  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจ
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16
คำแนะนำ: 3
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
Lottery
ตรวจผลรางวัล


เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ 054-380566 โทรสาร 054-380566 ต่อ 16
E-Mail : 6520605@thailocaladmin.go.th