ข้อมูลเทศบาล
· ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
· วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· ข้อมูลพื้นฐาน
· อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
· นโยบายของผู้บริหาร
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ติดต่อเทศบาล
แผนฯ/เทศบัญญัติ
· แผนพัฒนาสามปี
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการดำเนินงาน
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริการประชาชน
 แจ้งเหตุ/รับเรื่องราวร้องทุกข์
· ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของเทศบาล
· การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
· การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
· ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลิงค์ของเรา

ส่งต่อให้เพื่อน
เช็คอีเมล์เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
ค้นหา


ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
 สนง.คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
 สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
 รวมเว็บไซท์หน่วยงานราชการ
ดวงท่านวันนี้

อัพเดทข่าวล่าสุด

5 ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ... มาใหม่20 ส.ค. 2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ-ไฟล์ pdf มาใหม่20 ส.ค. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม... มาใหม่19 ส.ค. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ฮิต รูปภาพ จำนวน 1 รูป มาใหม่17 ส.ค. 2558
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รูปภาพ จำนวน 8 รูป มาใหม่17 ส.ค. 2558
อ่านทั้งหมด


ข่าวของเรา

  • ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวประกาศจากเทศบาล
 สำรวจข้อมูลประวัติราษฏรบ้านห้วยวาด ฮิต 6 รูป
คลิกแสดงรูปภาพนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นำคณะออกสำรวจข้อมูลประวัติราษฏรบ้านห้วยวาด สาขาหมู่ที่ 1บ้าทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง
อ่าน (104)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ... ฮิต 2 รูป
คลิกแสดงรูปภาพโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค 2555
อ่าน (475)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 งานราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิ... ฮิต 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ...
อ่าน (322)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 400 ล้านกล้า 80 พรรษา ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 400 ล้านกล้า 80 พรรษา วัน พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. บ้านทุ้งฮ่าง ม.1 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อ่าน (317)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการปลูกหญ้าแฟกพระเกียรติพระบรมโอราสาธิราชสยามก... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพโครงการปลูกหญ้าแฟกพระเกียรติพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 28 ก.ค 2555 โดยเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง
อ่าน (325)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประ... มาใหม่ ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพเรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
อ่าน (6)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก... มาใหม่ ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพ...
อ่าน (5)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มาใหม่ ฮิต 1 รูป
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กพร.
อ่าน (26)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แผนผังสถานที่สอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ฮิต 1 รูป
คลิกแสดงรูปภาพแผนผังสถานที่สอบภาค ก. และภาค ข. ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อ่าน (840)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แผนที่เดินทางมายังเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพแผนที่เดินทางมายังเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อ่าน (1611)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแ... ฮิต 7 รูป
คลิกแสดงรูปภาพประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (747)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ... ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (370)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. และภาค ข. ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมก
อ่าน (1536)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศห้องสอบภาค ก. และภาค ข. ฮิต
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง แจ้งอาคารสอบ ห้องสอบ ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (889)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศเรื่อง วิธีปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอ... ฮิต 3 รูป
คลิกแสดงรูปภาพประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง วิธีปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการสอบของผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
อ่าน (814)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ตำแหน่งงาน(จัดหางานลำปาง)

 


ข่าวรับสมัครงานผู้บริหาร
นายถวิล กุญชร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันท์ชัย
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สำนักปลัดฯ
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ
  หนังสือรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  หนังสือมอบอำนาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้โอนเงินเบี้ยยังชีพ
  หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสิดการเบี้ยความพิการ
  หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบขอหนังสือรับรอง
  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจ
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16
คำแนะนำ: 3
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
Lottery
ตรวจผลรางวัล


เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ 054-380566 โทรสาร 054-380566 ต่อ 16
E-Mail : 6520605@thailocaladmin.go.th