คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อมูลของเทศบาล

ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566