คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๑๐-๐๐๑ บ้านแจ้คอน หมู่ ๒ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ช่วงที่๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง