จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง ถนนทางไปสายป่าช้า หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง ๐.๑๔๑ ก.ม.ผิวทางกว้าง ๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงกิโลเมตร ๐+๐๐๐.๐๐๐ถึงกิโลเมตร ๐+๑๔๑.๐๐๐ พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน