จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน