มอบเบี้ยยังชีพ และรับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

19

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกพบปะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพ และแจ้งข้อราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำทุ่งผึ้งประจำเดือนฯ ในการนี้ ยังได้มีกิจกรรมพิเศษของครู นักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยาในการนำเสนอ “นโยบาย 3-5-5 เผชิญหน้าไข้เลือดออก” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน สถานศึกษา/วัด/สถานที่ราชการ ในพื้นที่ ทต.ตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน