อบรมคุณธรรมจริยธรรม

32

วันที่ 9-10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดโครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน คณะวิทยากรประกอบไปด้วย

1) ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
2) ดร.พระมหาสันทัศน์ โสตถิวังโส
3) พระมหาสุกัน สุชาโต
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมที่ได้อนุญาตให้คณะได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันในครั้งนี้

แบ่งปัน