จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) เลขรหัสพัสดุ 467-59-0001 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เลขรหัสพัสดุ 479 ? 59 – 013 และอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบ Gigabit Network Swich ขนาด 24 ช่อง (CCTV) เลขรหัสพัสดุ 417 ? 59 – 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน