มอบเบี้ยยังชีพและรับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำเดือนตุลาคม 2562

7
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกพบปะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพและแจ้งข้อราชการ/รับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งประจำเดือน

แบ่งปัน