ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าพระเจ้าอยู่หัว

4

วันที่ 23 ตุลาคม 2562
เวลา 08.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ๙๐๔ วปร.ร่วมพิธีในโอกาสวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง
เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำดัฝีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ฌาปสถานผาแดงหลวงฯ
เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธีฯ

 

แบ่งปัน