จ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งผึ้ง ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน