จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ?ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน