กิจกรรมทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ตลาดบ้านแจ้คอน หมู่ 2

37

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นานถวิล กุญชรพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ เจ้าที่เทศตำบลทุ่งผึ้ง ทำความสะอาดล้างตลาดบ้านแจ้คอน หมู่ 2 และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อรองรับ การปิดตลาดห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในตลาดให้เฉพาะคนในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งเท่านั้น!!!

แบ่งปัน