29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

40

29 เมษายน พ.ศ.2563
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเจริญพระชันษา 15 ปี #ทรงพระเจริญ 🙏

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน