เดินสำรวจหน้าฝายและอ่างเก็บน้ำแม่ตาก

106
วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตบลทุ่งผึ้งร่วมกับ นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 10 ลำปางที่ได้มอบหมายให้นายสำราญ สุวีรณวงค์ วิศวกรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 10 ลำปาง มาดำเนินการเดินสำรวจออกแบบประมาณการ หน้าฝายเก็บน้ำห้วยแม่ตากและหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตากที่ตื้นเขินกักเก็บน้ำได้น้อยทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภค – บริโภค จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้
เทศบาลตำบลทุ่งผึ่้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
แบ่งปัน