ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

108

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วย นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผอ.รพ.สต.แจ้คอน  เจ้าพนักงานปภ,เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19/ไข้เลื้อดออก 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทุกๆโรงที่จะเปิดเทอม  ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกๆท่าน คณะครู ที่ได้ให้ความร่วมมือและได้เตรียมความพร้อมมาตรการการป้องกันอย่างดีในการจะเปิดการเรียนการสอนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แบ่งปัน