การฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

111

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดการบริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี 2563

 

แบ่งปัน