แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8

103

วันที่ 22 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้นำถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดลำปาง โดยการประสานงานของ นายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ มามอบให้ประชาชนบ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในห้วงที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน