13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

110

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

เวลา 08.00  น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ประธานสภา​ รองประธานสภา​ สมาชิกสภา​ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล​ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี

เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมพัฒนาถนนสายทางเข้าสู่ตำบลทุ่งผึ้ง

เวลา 18.30 น. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บพิตร ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี

แบ่งปัน