ประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

15

วันที่​ 13​ กรกฎาคม​ 2564​ เวลา​ 13.00​ น​ ประชุมพนักงาน​ พนักงานจ้างเทศบา​ลตำบลทุ่งผึ้งประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อราชการ

แบ่งปัน