กิจกรรมซ่อมบ้านผู้พิการ ตามโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี 2564

8
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อปพร. กลุ่มแม่บ้าน และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ซ่อมบ้านผู้พิการ นางสาวสมชิ่ง ผิวงาม บ้านเลขที่ 159 หมู่ 2 บ้านแจ้คอนต.ทุ่งผึ้ง ตามโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี 2564
แบ่งปัน