ดาวน์โหลดแบบคำร้อง/แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง/แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องทั่วไป

แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

แบบหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน

แบบหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพรายปี

แบบหนังสือแจ้งแสดงตน/แสดงเจตจำนงรับเบี้ยยังชีพ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

แบบคำขอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

แบบคำขอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง