โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ต.ทุ่งผึ้ง

148

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีต.ทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ต.ทุ่งผึ้ง โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนำไปถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ใช้วัสดุที่มีในพื้นที่ เช่น เปลือกข้าวโพด เน้นความประหยัด คุ้มค่า ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง และให้สมพระเกียรติ

ขอขอบคุณกลุ่มสตรี ต.ทุ่งผึ้ง ที่ได้ร่วมใจกันทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากเปลือกข้าวโพด ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. วันนี้พวกเราทำได้ทั้งหมดประมาณ 620 ดอก ด้วยพลังความจงรักภัคดี ด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง ซึ่ง ต.ทุ่งผึ้ง ได้รับมอบหมายให้จัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 2,400 ดอกค่ะ
– หากชาวตำบลทุ่งผึ้งท่านใดมีความประสงค์จะทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน สามารถมาทำได้ ณ จุดดำเนินการ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 จนถึงเดือน กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (มีวัสดุอุปกรณ์เตรียมไว้ให้) ค่ะ

19059731_1246789602096620_4660966492134632284_n 19060198_1246789775429936_5327557510882750864_n 19105519_1246788825430031_7368973965067733224_n 19105733_1246788988763348_6691297978338677262_n 19105829_1246789645429949_1447980897073404890_n 19105830_1246971635411750_3351219687998161043_n 19105838_1246788932096687_7234053545043792778_n 19105865_1246789182096662_4828958241963240499_n 19105942_1246790262096554_6227192880893366886_n 19113503_1246790178763229_1739189043083959277_n 19113521_1246788815430032_8094658420026945626_n 19113640_1246971608745086_2692625841646942336_n 19113693_1246788752096705_5327696977954591899_n 19113752_1246789585429955_7117855492828554604_n 19113795_1246789888763258_4804490106058783707_n 19113804_1246789818763265_2515092765780613669_n 19113975_1246788745430039_1813675915901646880_n 19114009_1246789112096669_5520199192660329798_n 19114024_1246789475429966_2929118306208379205_n 19145946_1246790362096544_419861246323364494_n 19145995_1246789688763278_5822270133620096658_n 19146052_1246788895430024_1090555305911615572_n 19146115_1246790212096559_5039810180469318931_n 19146182_1246789278763319_4365853279397928713_n 19146284_1246790098763237_4803828562597886968_n 19149139_1246789228763324_3795616531844970519_n 19149423_1246971652078415_7668330455262693115_n 19149459_1246789422096638_639245130036099781_n 19224830_1246789768763270_3708242767123111455_n 19224838_1246971672078413_3394355184564055952_n 19224869_1246789048763342_7578259989427509326_n 19224954_1246790005429913_7278075442875714758_n 19224972_1246789205429993_5100224347343262052_n 19224988_1246789432096637_5742558949085314903_n 19224989_1246790352096545_3448382822407549218_n 19224990_1246789375429976_789239868956911735_n 19225154_1246789908763256_9008424006969968194_n 19225173_1246789992096581_3057292928254673979_n 19225272_1246789032096677_331209654165827954_n 19225280_1246790375429876_1398321560435113270_n 19225301_1246788912096689_3625629932386535596_n 19225304_1246789122096668_977747324210895396_n 19225347_1246789702096610_4746424505000625215_n 19225637_1246790038763243_7841869047014484952_n 19225793_1246788738763373_5492335297917413932_n 19225793_1246790112096569_3999059126363100514_n 19225924_1246788832096697_6670746166613949945_n 19260770_1246789948763252_451422107775666120_n 19274744_1246789742096606_833797151168537256_n 19274749_1246789335429980_7784413863981376990_n 19059683_1246790215429892_7763369434202678018_n 19274928_1951616868383085_5328289263951409338_n 19059854_1951616818383090_4824170515114280469_n 19114041_1951616841716421_8723502817950672674_n 19247783_1951616838383088_6162753778847114662_n

แบ่งปัน