เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก”

164

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล ฝ่ายปกครอง คณะครู นักเรียน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก” เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบพระคุณท่านผอ.ถาวร เกษณา คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยา นายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านช่อฟ้า ม.5 ที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้

แบ่งปัน