ชาวตำบลทุ่งผึ้งขอต้อนรับคณะผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

111

ชาวตำบลทุ่งผึ้งขอต้อนรับคณะผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ในการเดินทางมามอบถุงยังชีพประทานแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า “สุขใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน”

แบ่งปัน