ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

83

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน