ซื้อกระสอบใส่ทราย เพื่อใช้ในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน