จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บน ๕๐๘ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ ? ๔๘ ? ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน