ซื้อค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซื้อวัสดุ(ที่ติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน