จ้างซ่อแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน