จ้างเหมาติดตั้งป้ายไวนิลเพื่อตกแต่งเวทีห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน