จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 โดยเปลี่ยนชุดทำความร้อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน