ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

71

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน