จ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ทุ่งหลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดความกว้าง ๑ ม.ลึก ๑ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน