ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน