คลังเก็บหมวดหมู่: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566