คลังเก็บหมวดหมู่: สินค้าชุมชนท้องถิ่น

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง

โดย  นายสุขุม  วังเสาร์    โทร. 081-8843941

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านหัวฝาย ม.3 ต.ทุ่งผึ้ง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านหัวฝาย ม.3 ต.ทุ่งผึ้ง

ติดต่อประธานกลุ่มฯ    คุณปานเลขา  จันทร์ตา

โทร. 091-8034435

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอชนเผ่ากระเหรี่ยง ม.8 ต.ทุ่งผึ้ง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอลายชนเผ่ากระเหรี่ยง
บ้านแม่จอกฟ้า ม.8 ต.ทุ่งผึ้ง

ประธานกลุ่มฯ  คุณลำดวน  ปู่ฟอง

ติดต่อ  โทร. 054-020991 (สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง/งานพัฒนาชุมชน)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มปักผ้าลายชนเผ่าลาหู่ ม.7 ต.ทุ่งผึ้ง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มปักผ้าลายชนเผ่าลาหู่ ม.7 ต.ทุ่งผึ้ง

ติดต่อ       คุณชลิตา แสงคำ  โทร. 081-4894795

คุณกัลยารัตน์ มงคล โทร. 087-9763911

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหัวฝาย ม.3 ต.ทุ่งผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหัวฝาย ม.3 ต.ทุ่งผึ้ง 

ติดต่อ  นายน้อย นวลแก้ว ประธานกลุ่ม โทร. 085-7240764

              คุณจินตนา  จีนเสมียน (คุณนก) โทร. 087-0188059

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล

สินค้า OTOP ของตำบลทุ่งผึ้ง  จากกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า)

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์​ ​OTOP ตำบลทุ่งผึ้ง​ “กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง” (ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะค่า)​ สินค้า​OTOP​ ตำบลทุ่งผึ้ง
ติดต่อ​ : คุณนิรันดร์-คุณลำดวน​ ทำนา​
โทร.084-8032805, 089-8965523