คลังเก็บหมวดหมู่: แหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งผึ้ง

ปางช้างทุ่งฮ้าง หมู่ 1

ปางช้างทุ่งฮ้าง หมู่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนที่เดินทาง 

สนใจบริการนั่งช้าง 🐘
ติดต่อ : โทร 086-195-9013  ควาญเจมส์,  090-221-4262  พี่เครือ

น้ำตกตาดเหมย

น้ำตกตาดเหมย   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท น้ำตกมีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน จะสวยงามมาก  การเดินทางเข้าสู่น้ำตกตาดเหมยใช้เส้นทางจากบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ถึงน้ำตกตาดเหมย ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกตาดเหมยมีพื้นสนามที่กว้างขวาง เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

b3 b4 b5 b6 b8 b9 b1b2

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง

โดย  นายสุขุม  วังเสาร์    โทร. 081-8843941