คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองหลวง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (ทางไปบ้านแม่ช่อฟ้า) ตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศแผยแพร่ราคากลาง ม.1

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง