คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง