คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ลป.ถ. 10-016 (สายไปเสี้ยวบ้าน) ตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศเปิดเผยราคกลาง ม.4

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยป่าแงะ โดยการวางกล่อง(Gabion) พร้อมถมดิน บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมพนังโดยวางกล่อง(Gabion)พร้อมถมดิน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ลำห้วยแม่ตาก ตรงจุดท่อลอดเหลี่ยม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง