คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า doc03403320201006145851

จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ?ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

จ้างโครงการจัดทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ?ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง