คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.10-001 บ้านแจ้คอน ม.2-บ้านทุ่งผึ้ง ม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวUพร้อมฝากปิดและบ่อพักบ้านแจ้คอน ม.6

จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ?ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ?ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่