วันศุกร์, ตุลาคม 23, 2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ประเมินผู้บริหารท้องถิ่น รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม