คลังเก็บหมวดหมู่: หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล

สินค้า OTOP ของตำบลทุ่งผึ้ง  จากกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า)

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์​ ​OTOP ตำบลทุ่งผึ้ง​ “กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง” (ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะค่า)​ สินค้า​OTOP​ ตำบลทุ่งผึ้ง
ติดต่อ​ : คุณนิรันดร์-คุณลำดวน​ ทำนา​
โทร.084-8032805, 089-8965523