ปางช้างทุ่งฮ้าง หมู่ 1

ปางช้างทุ่งฮ้าง หมู่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนที่เดินทาง 

สนใจบริการนั่งช้าง 🐘
ติดต่อ : โทร 086-195-9013  ควาญเจมส์,  090-221-4262  พี่เครือ

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง