ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คลิกที่นี่เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1

5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง