กกต.แจ้ง!!ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 2566

กกต.แจ้ง!!ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 2566 เลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อใช้สีเขียว – ส.ส.เขต สีม่วง
ทำความเข้าใจ บัตรเลือกตั้ง 2566 ทำความรู้จักบัตรเลือกตั้ง 2566 และส่องดูตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ครั้งนี้ โดยประชาชนที่จะ เลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อใช้สีเขียว ส่วนการเลือก ส.ส.เขต สีม่วง
ทำความเข้าใจ บัตรเลือกตั้ง 2566 ที่ครั้งนี้ จะใช้ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบก่อนเข้าคูหาเลือกคนที่รักและพรรคที่ใช่ เตรียมตัวให้พร้อมป้องกันความสับสน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หรือใช้สิทธิเลือกตั้งตามปกติวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยล่าสุด กกต. แจ้งแล้วว่า บัตรเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ “สีเขียว” ส่วน ส.ส.เขต “สีม่วง”

โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

             วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมถวายองค์ผ้าป่าจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย พร้อมด้วยนางวรรณ์วิไล กันเพ็ชร์ รองนายกกาชาดจังหวัดลำปาง , พตอ.สมภพ สุภาพร , ผกก.สภ.อ.แจ้ห่ม โดยมี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายสุขุม วังเสาร์ นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง, นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแจ้คอนและบ้านทุ่งฮ้าง ผอ.รร. แจ้คอนวิทยา อสม.ตำบลทุ่งผึ้ง ผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง และแขกผู้มีเกียรติ รวม 600 คน
โดยภายในงานมีการจัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงฟ้อนรำ การแสดงของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การแสดงของ วงดนตรี รำวงย้อนยุค  13ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

              วันที่​ 11 เมษายน 2566 เวลา​ 09.00​ น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชน  ตาม11โดยมีนายชาญ​ จูดคง​ นายอำเภอแจ้ห่มได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด และนายถวิล​ กุญชร​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งกล่าวรายงานผู้เข้าร่วมพิธีเปิด  ในงานมีผู้บริหาร​เทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าที่เทศบาลกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมูบ้านในตำบลทุ่งผึ้งเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกตาดเหมย/หัวหน้าส่วนราชการ​ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจุดบริการประชาชน จะเปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

กิจกรรมการออกพื้นที่ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน เมษายน 2566

                        วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายสุขุม วังเสาร์ , นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ฝ่ายสภาฯ นำโดย นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ นำโดย นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ได้ออกพื้นที่ พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8 ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อให้บริการ ดังนี้

1. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสด ตามความประสงค์ของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่
2. สอบถามปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. การแจ้งสิทธิและสวัสดิการต่างๆให้แก่ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน/ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ และร่วมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมา ณ โอกาสนี้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

                  วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรี, นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศมนตรี, นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1,เขต 2 และผู้ใหญ่บ้าน/ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
                   ซึ่งในการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ/สวัสดิการต่างๆ ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการติดต่อขอรับสิทธิต่างๆ ของคนพิการ โดยมีคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้รวม 50 คน
                     เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณ นายนที เหล่าจันตา นักพัฒนาสังคม และ นายธนวัฒน์ ภักตรา นักสังคมสงเคราะห์ ทีมวิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนขอขอบคุณ​ นายประพรรณ์ จันทร์ตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4, นางวาสนา ใจหมั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6, นายบดินทร์ มากุลต๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3, และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และเขต 2 ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการฯ และ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้