ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายมูล กุญชร) บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ซอย 14 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง)