ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน