การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยป่าแงะ โดยการวางกล่อง(Gabion) พร้อมถมดิน บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

23
แบ่งปัน