ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้ำกัดเซาะตลิงพัง

49

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย สท.วิทยานนท์ ประสม นายจันทร์ ประสม เลขานุการนายกและพนักงาน ทต. เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้ำกัดเซาะตลิงพังเสียหายตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้นำชุมชนในเขต ทต.เพื่อพิจรณาให้การช่วยเหลือและรายงานให้อำเภอ จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

แบ่งปัน